Pathfinder - Social Healthcare Management System

Fremtidens it-understøttelse af arbejdet med mennesker - bygget på erfaringerne fra din hverdag.

Et bruger-innoveret og intuitivt moderne online software-system (software-as-a-service), som kombinerer flere fagområder med udgangspunkt i brugerens behov, til gavn for den borgernære service. Systemet kan benyttes på alle typer devices, herunder mobil, tablet, laptop, pc og mac.

Demarky Pathfinder er en helt ny måde at vurdere og understøtte udviklingen hos personer, der indgår i et forløb, hvor daglig og faglig dokumentation af indsatsen er nødvendig. Mange komplekse problemstillinger samles ét sted gennem ét let anvendeligt IT-system. Her kan de involverede aktører og fagpersoner let samarbejde på tværs for at hjælpe den enkelte, og understøtte dennes udvikling. Dette sker i øvrigt i en ramme, der tilpasses den enkelte virksomheds/institutions behov, samt i relation til og under hensyn til de evt. myndigheder der fører tilsyn med den til enhver tid gældende lovramme, således at den enkelte medarbejders ressourcer frigives til mest muligt arbejde med de borgere / patienter der er involveret i et givent forløb. Endelig sikres det, at der løbende indsamles data med det formål, at erfaringer løbende kan evidensbaseres, og dermed får den enkelte virksomhed / offentlige aktør mulighed for at arbejde med de mest effektive og virksomme metoder fremadrettet samt evaluere eksisterende metoder.


Systemet giver mulighed for at indgå i et stærkt netværk af offentlige aktører, såvel meningsdannere som embedsmænd, således at der kan etableres vidensdeling og sparring med andre aktører indenfor samme branche, samt øvrige interessenter af forskellige art. Således er Demarky Pathfinder også at betragte som stærkt ledelsesværktøj, hvor de enkelte – ofte meget komplicerede forløb – hurtigt kan vurderes ud fra et her og nu overblik. Derudover kommer lederne tættere på sine medarbejdere, da alle løbende har et fælles grundlag for faglige drøftelser, ligesom der kan træffes beslutninger på baggrund af den konkrete viden der er indsamlet løbende, og ikke en række mere teoretiske omstændigheder. Arbejdet med mennesker bliver således mere effektivt og videns baseret, hvilket alt andet lige gavner den enkelte borgere / patient / klient i sidste ende. Det gælder ikke mindst ift. tilbud, hvor der er flere højtspecialiserede indsatser i gang i ét forløb (f.eks. læge, kommune, psykiater etc).

Funktioner

Systemet er udviklet med særligt kendskab til den offentlige sektor. Rådgivning omkring baggrund for lovgivning og regler på området, samt en forståelse for hvor ansvaret for opgaverne ligger, hvilket giver mulighed for at forbedre kommunikationen.

Mobilvenlig

Systemet er fra start designet til at blive brugt på desktop, tablet og mobile enheder.

Beskeder

Internt beskedsystem til personlige meddelelser mellem medarbejdere, eller fra ledelse til medarbejder.

Dagbog

Smart måde at informere alle om hvad der sker i huset lige nu, hvem der har ringet eller anden generel information i dagligdagen, samt mulighed for at gå tilbage og læse tidligere dages indlæg.

Kalender

Opret personlige og offentlige kalendere til planlægning af aftaler.

Opgaver

Tildel opgaver til medarbejdere med deadline og få hurtigt overblik over tildelte opgaver og evt. overskridelser.

Journaler

Hver borger kan have flere journaler til opsamling af den løbende dokumentation f.eks. tværfaglig journal, medicinjournal eller patientjournal.

Stamdata

Sikrer at alle relevante informationer er indhentet og ajourført, som indsendelse af opholdsplan, modtagelse af handleplan eller udfyldelse af fuldmagter.

Resultatmåling

Opsæt individuelle måleskemaer ud fra den enkelte borgers opholdsplan, og sikre let dokumentation op imod Socialstyrelsens Kvalitetsmodel for de indsatser der er igangsat.

Progression

Træk løbende progressioner og sammenhold flere målepunkter for at se sammenhænge til brug i det daglige arbejde eller i forbindelse med tilsynsbesøg.

Medicinhåndtering

Gem let ordinationer og lad læge eller sygeplejerske håndtere seponeringen. Administrationen kan tildeles relevante medarbejdere og udleveringregistreringen giver et hurtigt overblik.

Elektronisk dokumenthåndtering

Mulighed for at tilknytte dokumenter til borgere og medarbejdere. Fælles dokumenter med vejledninger og procedure så alt er samlet et sted.

Medarbejdere

Kontaktoplysninger generer automatisk en fælles telefonliste. Stamdata og dokumenter kan bruges af personaleadministration til at sikre at straffeattester, kopi af kørekort og andre vigtige informationer er ajourført.

Arbejdstid

Planlæg arbejdstid og læg vagtplaner. Medarbejderen kan let registrere og angive ændringer, inden lederen godkende arbejdstiden.

Rettigheder og roller

Medarbejderen har kun adgang til de dele af systemet, som de har tildelt rettigheder til. Hvilket sikrer at fortrolige og sundhedsmæssige information kun kan bruges af relevante medarbejdere.

Sikkerhed

Al kommunikation foregår via krypterede SSL-forbindelser. Data gemmes i en krypteret database med kontinuerlig backup.

Om Demarky

Vi har siden 2014 udviklet specialdesignede software-løsninger, og siden 2015 har vi valgt at fokusere på rådgivning og udviklingen af it-løsningen Demarky Pathfinder til social og sundhedsområdet i Danmark.

Vi hjælper mennesker med at hjælpe mennesker ved at yde rådgivning og udvikle effektive værktøjer. Gennem innovative løsninger med udgangspunkt i brugerne hjælper vi til med at skabe større overblik og mere tid til arbejdet med mennesker.

Holdet bag

Thomas Banke

Partner, Salg og rådgivning

Som tidl. borgmester har Thomas en stor indsigt i den offentlige administration, kombineret med en praktisk behandleruddannelse forstår han alle niveauer i organisationen og hvordan de styrker deres kommunikation i dagligdagen.

Jakob Ladingkær

Partner, Udvikling og analyse

Uddannet i it og softwareudvikling, og med en baggrund som it-chef i den private sektor, har Jakob en bred teknisk forståelse og evner at konvertere brugernes ønsker og ideer til konkrete værktøjer.

Fun Facts

Demarky Pathfinder bliver brugt hver dag på institutioner rundt om i Danmark. Her har vi samlet nogle tal på hvor meget:

Journalnotater
Målinger
Dagbogsindlæg

Priser

Kontakt Thomas på tlf. 50 55 95 15 for en uforpligtende snak om jeres behov og et skræddersyet tilbud.

Ring eller Skriv

Kontaktoplysninger

Demarky ApS
Egumvej 53, 1.
7000 Fredericia
Denmark

Salg: 50 55 95 15
Support: 91 55 15 15
Email: info@demarky.dk